Termeni si conditii

Atenţionare

Acest website îşi propune să ofere membrilor săi înregistraţi informaţii şi anunţuri de ultimă oră complete şi exacte. Cu toate acestea însă, toate informaţiile, sfaturile sau orice alte date cuprinse în www.sidestech.ro sau în orice alt produs care este realizat şi promovat de sidestech.ro nu reprezintă activitate de consultanţă sau orice fel de activitate de intermediere.

Nu poate fi trasă la răspundere în nicio măsură, pentru nicio daună, de orice natură ar fi această, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de sidestech.ro.

Termenii şi condiţiile de acces ale siteului sidestech.ro

Te rugăm să parcurgi acest document cu atenţie. Prin accesarea siteului sidestech.ro aflat la adresa http://www.sidestech.ro, denumit în continuare „sidestech.ro”, sau prin orice alt fel de accesare a conţinutului acestui website, eşti obligat să respecţi termenii documentului de mai jos asupra căruia ai fost de acord.

În situaţia în care nu eşti de acord cu termenii prezentului document, te rugăm să părăseşti sidestech.ro şi să nu mai accesezi acest site. Orice acces al sidestech.ro va fi considerat, de acum încolo, un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în documentul de mai jos.

Termenii prezentului document datează de la 23 martie 2017.

1. Protecţia proprietăţii intelectuale

Conţinutul şi designul sidestech.ro, precum şi orice alt material având legătură cu sidestech.ro trimis prin email sau furnizat în orice altă modalitate (ca, spre exemplu: articole, design şi orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la „Conţinut sidestech.ro „), aparţin sidestech.ro şi colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres – (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu poţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele sidestech.ro fără a deţine o permisiune scrisă din partea sidestech.ro.

2. Utilizarea conţinutului sidestech.ro

Poţi copia şi printa conţinutul sidestech.ro doar pentru uz personal, lipsită de intenţie comercială. Cu excepţia celor spuse mai sus, Conţinutul sidestech.ro nu poate fi reprodus, modificat şi exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea sidestech.ro:

A. reproducerea sau stocarea conţinutului sidestech.ro, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei.

B. modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului sidestech.ro, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea sidestech.ro.

C. îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al sidestech.ro asupra conţinutului sidestech.ro.

Orice utilizare a conţinutului sidestech.ro în alte scopuri, decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conţinutului sidestech.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: contact@sidestech.ro.

3. Suspendarea accesului

sidestech.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul la conţinutul sidestech.ro sau la o parte a acestui conţinut.

4. Schimbări ale site-ului

sidestech.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului sau de a schimba preţurile produselor fără un aviz prealabil. Comanda efectuată pe site nu reprezintă un accept implicit de prelucrare şi livrare a comenzii. Procesarea unei comenzi se face în funcţie de disponibilitate şi de politică internă a companiei. De asemenea, sidestech.ro îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul sau conţinut.

5. Acord de confidenţialitate

Informaţia pe care ai furnizat-o despre tine către sidestech.ro va fi folosită doar în concordanţă cu termenii Acordului de Confidenţialitate al sidestech.ro.

6. Atenţie!

Deşi în fiecare moment facem eforturi în vederea asigurării calităţii şi corectitudinii articolelor publicate în site, sidestech.ro nu poate garanta, expres sau implicit, în privinţa conţinutului său, a siteului sidestech.ro, a produselor şi serviciilor apărute sub egida sidestech.ro. sidestech.ro nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsa de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau alte daune pecuniare), suferite că urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularităţii informaţiilor şi serviciilor furnizate de site, chiar dacă sidestech.ro te atenţionase anterior că folosirea acestor informaţii fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

sidestech.ro nu garantează acurateţea, corectitudinea sau caracterul actual al informaţiilor ori serviciilor furnizate de site.

La cererea sidestech.ro, eşti de acord să exonorezi de răspundere sidestech.ro pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperi cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară că urmare a încălcării clauzelor prezentului contract.

7. Forţă majoră

sidestech.ro, afiliaţii sau / şi în general, furnizorii de informaţie către sidestech.ro  nu pot fi făcuţi responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de publicaţiile sidestech.ro, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa sidestech.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare a echipamentului tehnic de la sidestech.ro, lipsa funcţionarii conexiunii la internet, lipsa funcţionarii conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele sidestech.ro, erorile de operare, greva etc.

8. Diverse

Schimbarea termenilor prezentului acord

sidestech.ro este îndreptăţit, fără notificare şi fără îndeplinirea unor alte formalităţi, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când aceşti termeni se vor modifică însă sidestech.ro te va notifica prin intermediul emailului şi prin publicarea în prima pagină a siteului a comentariului schimbărilor intervenite. Accesul în site şi folosirea serviciilor sidestech.ro după momentul notificării sau al afişării comentariilor privind schimbările pe prima pagină a siteului implică faptul că ţi-ai dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

De asemenea, unele servicii oferite de sidestech.ro pot face obiectul unor termeni diferiţi, care vor fi afişaţi în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesaţi înainte de folosirea serviciului.

Publicitatea şi conţinutul furnizat de alte părţi

Părţi ale conţinutului inclus în sidestech.ro pot să fie furnizate de terţe persoane cu care sidestech.ro are încheiate contracte de furnizare de conţinut. De asemenea, în interiorul conţinutului sidestech.ro  pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. sidestech.ro nu este responsabil în nicio măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, sidestech.ro nu este responsabil asupra conţinutului paginilor la care se face trimitere din sidestech.ro.

Notificări

Orice notificare către sidestech.ro trebuie trimisă în scris, prin intermediul poştei sau al faxului, la adresa menţionată în prezentul document.

9. Legea care guvernează acordul

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentul acord, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are că obiect acest acord va fi adus spre soluţionare în faţă instanţelor româneşti.

Solicita proiect